Het scholennetwerk van Odyssey

Odyssey groep

Odyssey is een Franse onderwijsgroep met scholen over de hele wereld. De groep heeft een sterk onderwijsprogramma ontwikkeld dat loopt van de kleuterklas tot de hogere middelbare school, de Franse leerplannen volgt en innovatief onderwijs combineert met een internationale blik. De Odyssey-groep is gevestigd in Parijs en werd opgericht door onderwijsspecialisten die een nieuw onderwijsprogramma wilden uitwerken waar het beste van het Franse en internationale onderwijs in samenkwamen.

Odyssey telt 14 scholen in Europa, Afrika en Azië die erkend zijn door de Franse minister van Nationaal Onderwijs. Odyssey telt ook één Engelstalige school die erkend is door de Britse overheid: het British International College of Cairo.

Al vanaf de kleuterklas worden leerlingen van de Odyssey-groep meertalig opgeleid in het Frans, Engels en de taal van het gastland. De lessen worden gegeven door Franse en internationale leerkrachten en zijn actief en op maat.

Leerlingen nemen zelf hun leerproces in handen en gaan autonoom te werk. Ze groeien op tot bewuste burgers dank zij een Franse onderwijsmethode die vertrekt van humanistische waarden. De gemeenschap waartoe de leerlingen van de Odyssey-groep behoren, moedigt hen aan om met een open blik naar de wereld te kijken, zichzelf te ontwikkelen en de belangrijkste vaardigheden voor de 21ste eeuw aan te leren.

In elke Odyssey-school doen zeer gespecialiseerde pedagogische teams er alles aan om de leerlingen te doen slagen en optimaal voor te bereiden op hogere studies. De diploma’s die aan het einde van het Odyssey-traject worden uitgereikt, waarvan de Franse baccalauréat de belangrijkste is, openen als echte paspoorten de deuren naar de beste universiteiten ter wereld.

De Odyssey-groep heeft een raamovereenkomst afgesloten met het Franse agentschap voor Frans onderwijs in het buitenland (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). Die raamovereenkomst is een blijk van erkenning door de Franse overheid van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en verankert zijn rol als educatieve operator en bevoorrechte partner binnen het Franse onderwijsnetwerk in het buitenland.

EEN EDUCATIEVE REIS

De Odyssey-groep is ontstaan uit een passie voor onderwijs en een onderwijsvisie die het beste van twee werelden bijeenbrengt, namelijk de kwaliteit en hoge verwachtingen van de Franse internationale onderwijsinstellingen, en de innovatie, het begrip en de verdraagzaamheid van het Britse onderwijssysteem. De Odyssey-groep en zijn scholen, collèges en lycées over de hele wereld
wilden de twaalf onderwijsprincipes die samen de visie van de school vormgeven, op papier vastleggen en illustreren.
Deze twaalf 'liederen', een referentie naar het epos van Odysseus, zijn verwerkt in een boek dat
zowel ouders, kinderen en tieners aanspreekt.

ODYSSEY-KAART

Elk gezang bestaat uit een titel met één of meerdere acties en een getuigenis van een leerling die nadenkt over de ideale school. Elk gezang is ook voorzien van een tekening die kinderen meteen begrijpen en een citaat van de auteur die de kern duidelijk samenvat.

Start je toekomst vandaag nog!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn geopend.