Waarom het LFI ANVERS

Het LFIA, met meer dan een eeuw ervaring, is de enige Franse internationale school in Vlaanderen.

OM TE GROEIEN EN TE ONTWIKKELEN

Het LFIA is een plek waar leerlingen leren, ontdekken en groeien. Een plek waar iedereen, ongeacht zijn of haar positie, afkomst of overtuiging streeft naar respect, tolerantie, vrijzinnigheid en begrip.

We beschouwen het als onze missie om: 

  • Alle leerlingen een rugzak vol algemene kennis mee te geven. Dat is namelijk de basis van intellectuele en sociale groei;
  • Fundamentele eigenschappen aan te moedigen, zoals leergierigheid, doorzettingsvermogen, creativiteit, een kritische geest en nieuwsgierigheid;
  • Elke leerling te laten slagen door te focussen op een persoonlijke aanpak en persoonlijke ontwikkeling;
  • Alle leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de 21ste eeuw;
  • Kunst en sport een evenwaardige plek te geven in het schoolaanbod;
  • Elk talent in elke vorm te stimuleren;
  • Samenwerking en initiatief te stimuleren.

MENSELIJKE EN EDUCATIEVE WAARDEN TE DELEN

Het LFI Anvers volgt de leerplannen en onderwijsvisie van het Franse onderwijssysteem, maar heeft daarnaast ook zelf waarden en doelstellingen die volgens de school niet mogen ontbreken. Die waarden zijn vastgelegd in een handvest dat alle leerlingen en hun ouders hebben ondertekend om te tonen dat ze ze onderschrijven. Ze zijn humanistisch en pedagogisch en werken mee aan een succesmentaliteit.

OM EEN LEVENSERVARING TE DELEN

Een Franse school

waar taal en cultuur centraal staan en die de Franse leerplannen volgt.

Een internationale school

waar meertaligheid, interculturele uitwisseling, openheid voor de wereld en bereidheid tot dialoog de basis vormen van menselijke relaties.

Een school

die waarde hecht aan de Vlaamse taal en cultuur.

Start je toekomst vandaag nog!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023/2024 zijn geopend.