Inschrijvingen

Toelatingen tot LFIA

Wilt u uw kind voor het schooljaar 2023-2024 inschrijven aan het Lycée International d’Anvers?

De school verwelkomt leerlingen van alle nationaliteiten en volgt daarbij de regels van Franse onderwijsinstellingen in het buitenland.

In lijn met de inschrijvingsprocedure en de toelatingscriteria, worden alle kandidaturen grondig en zorgvuldig bestudeerd door ons pedagogisch team. Het team evalueert onder meer het vermogen van de leerling om te integreren in onze school en te slagen.

Wie zich inschrijft voor onze school, wordt geacht alle pedagogische waarden te onderschrijven en al onze werkingsregels na te leven. Die vormen namelijk de basis van onze scholengemeenschap.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 beginnen op 15 november en lopen t.e.m. 30 juni 2023. Na die datum zijn inschrijvingen enkel mogelijk als er nog plaats is. 

Gelieve bij de inschrijving de volgende documenten up te loaden:

  • de rapporten van het vorige en het huidige schooljaar;
  • een kopie van de identiteitsbewijzen van de ouders en het kind dat ingeschreven wordt.

DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE BESTAAT UIT DRIE STAPPEN

Analyse van uw dossier en pedagogisch gesprek 

Zodra u het dossier heeft ingediend en de inschrijvingsdienst het geanalyseerd heeft, wordt u uitgenodigd voor een pedagogisch gesprek. Dat gebeurt binnen vijf werkdagen.

Antwoord

Wanneer het dossier wordt goedgekeurd, krijgt u binnen 2-3 dagen een e-mail met de bevestiging dat er een plaats voor uw kind wordt vrijgehouden. U wordt dan ook gevraagd om extra documenten op te sturen.

Betaling inschrijvingsgeld 

Zodra de inschrijving afgerond is, moet u de inschrijvingskosten betalen. De inschrijvingskosten bedragen € 700. Mocht u besluiten uw kind uit te schrijven, worden deze kosten niet terugbetaald. Ten laatste zeven dagen na het ontvangst van het inschrijvingsgeld, krijgt u een bevestiging dat uw kind definitief ingeschreven is.

UW KIND INSCHRIJVEN

Kleuter- en basisschool

Inschrijven

Collège & Lycée

Inschrijven

Studiekosten en beurs

Hieronder vindt u de studiekosten voor het schooljaar 2022-2023:

Inschrijvingskosten

De inschrijvingskosten bedragen € 700 en hoeven maar één keer voor de volledige schoolloopbaan betaald te worden op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De inschrijvingskosten moeten binnen twee weken na bevestiging van de goedkeuring van de inschrijving worden betaald opdat de leerling definitief ingeschreven kan worden. Deze kosten wordt niet vergoed.

Beurscampagne 2023-2024

Het consulaat-generaal van Frankrijk in België informeert ouders over de opening van de eerste periode van de beurscampagne 2023-2024. Hieronder vindt u de voorwaarden voor het indienen van aanvragen.

Uiterste datum voor het verzenden of indienen van sollicitaties: vrijdag 3 februari 2023. 

Neem contact met ons op

Wij staan tot uw beschikking voor meer informatie.

Start je toekomst vandaag nog!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn geopend.