De oudervereniging

De oudervereniging LFIA verenigt alle ouders van de school in een gemeenschap die werkt aan het welzijn en de ondersteuning van het onderwijs van onze kinderen.

Een woord van de voorzitter

Met veel plezier heet ik u welkom op onze pagina gewijd aan de Oudervereniging LFI Antwerpen. Onze vereniging verenigt alle ouders van de school in een gemeenschap die werkt aan het welzijn en de ondersteuning van het onderwijs van onze kinderen. Onze vereniging wil de schakel zijn tussen de families van onze leerlingen en onze school. Elke activiteit die door de PA wordt georganiseerd is dan ook bedoeld om een platform te bieden waar alle actoren van onze gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen in een gezellige sfeer. Ik hoop velen van u in onze vereniging te mogen verwelkomen en ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

Maxime Van Styvendaele

Wie zijn wij?

De Oudervereniging Antwerpen LFI (APELFIA) is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Alle ouders van leerlingen die in de school zijn ingeschreven zijn volwaardig lid van onze vereniging. De vereniging houdt zich aan het pedagogisch project van de school en alle voorstellen en activiteiten worden in overeenstemming met dit project georganiseerd.

De vereniging behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders, luistert naar hen en ondersteunt hen in hun traject bij LFIA.

Onze rol

Steun en saamhorigheid

Wij zijn in de eerste plaats de brug tussen de ouders van de leerlingen en de schoolleiding en geven informatie door over het schoolleven. Wij zijn er om ouders te helpen, te ondersteunen en te adviseren en nieuwe gezinnen op onze school te verwelkomen in een geest van saamhorigheid. Wij zijn er om relaties tussen gezinnen op te bouwen en kleur te geven aan het leven van onze leerlingen.

Het School - En gemeenschapsleven dynamischer maken en mensen samenbrengen

De rol van APE is om de school bij al haar activiteiten te helpen door het leven van onze school en gemeenschap, die beide gebaseerd zijn op de waarden vriendelijkheid, uitmuntendheid, respect en openheid naar de wereld, een nieuwe impuls te geven. Wij hechten veel belang aan het opbouwen van een bijzondere relatie tussen het managementteam en de ouders van de leerlingen. Wij dragen bij aan het schoolleven door educatieve projecten en initiatieven gericht op leerlingen te ondersteunen. We organiseren ook evenementen op locatie en ouderbijeenkomsten en zamelen geld in voor de financiering van uiteenlopende projecten die de kinderen ten goede komen. Wij vertegenwoordigen de ouders ook tijdens de vergaderingen van de schoolraad, die eenmaal per semester plaatsvinden.

Oudervertegenwoordiger

De ouders kiezen aan het begin van elk schooljaar een vertegenwoordiger, beter bekend als "oudervertegenwoordigers". Zij vormen een duidelijke schakel tussen de leerkrachten en de ouders van elke klas. Zij zijn ook onmisbare tussenpersonen die zorgen voor de goede werking van de vereniging door de ouders informatie te verstrekken en tegelijkertijd kennis te delen over het leven binnen de school. Via onze oudervertegenwoordigers staan wij voortdurend in contact met de school.

Onze projecten

  • Uniformen: aan het einde van elk schooljaar organiseren we een uniformeninzameling, zodat ze aan het begin van het volgende schooljaar kunnen worden doorverkocht.
  • Jaarboek: Om het succes van onze leerlingen te vieren en ze een aandenken te geven, maken we elk jaar een fotoboek dat we aan de ouders verkopen.
  • Koffiesessies voor ouders: Om uitwisselingen tussen ouders aan te moedigen, organiseren we elk kwartaal een informeel samenzijn rond een kopje koffie.
  • Eindejaarsfeest: in samenwerking met de school wordt een eindejaarsfeest georganiseerd met activiteiten voor de kinderen en een buffet.
  • Internationaal diner: om ouders en schoolpersoneel in een ontspannen en feestelijke sfeer samen te brengen, organiseren we jaarlijks een avond met activiteiten voor de kinderen, dansmuziek en natuurlijk eten en drinken.
    We verzorgen ook graag andere diensten op verzoek van ouders 😉

CONTACT OPNEMEN

Als u APELFIA-leden wilt ontmoeten of betrokken wilt raken bij de voorgestelde projecten, klik dan op onderstaande knop.