Het administratieve en pedagogische team

Pedagogische team

De teams van het LFIA beschikken over alle vaardigheden om het onderwijsproject van de school tot een goed einde te brengen.

De directeur en het pedagogische team zien erop toe dat het onderwijsprogramma van de school in een educatief en humanistisch kader wordt uitgevoerd. Ze zorgen ervoor dat het programma van het Franse onderwijs en de basisprincipes van een Franse school in het buitenland strikt worden nageleefd.

Het pedagogische team is, in lijn met de onderwijsvisie:

  • Een bekwaam en multicultureel team, met leerkrachten uit verschillende landen. Ze zijn steeds moedertaalsprekers van de taal waarin ze onderwijzen;
  • Een team dat zich inzet voor uitmuntend onderwijs en het succes van al onze leerlingen, met leerkrachten die nauw samenwerken om elke leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling;
  • Een team dat luistert naar de ouders, die een belangrijke schakel vormen in de gemeenschap van het LFIA en met wie de leerkrachten permanent contact houden;
  • Een innovatief team, dat voortdurend op zoek gaat naar nieuwe lesmethodes en zich laat bijscholen door onderwijsexperts, vooral op het vlak van taalonderwijs en educatieve wetenschappen.

Het administratieve team

Meer weten

Het pedagogische team Kleuterschool

Meer weten

Het pedagogische team Basisschool

Meer weten

Lager en hoger middelbaar onderwijs

Meer weten

Team voor gespecialiseerde ondersteuning

Meer weten

Start je toekomst vandaag nog!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn geopend.