Basisschool

LFIA-basisonderwijs

De basisschool bestaat uit vijf niveaus, van de CP tot de CM2 (zie kader verderop voor een vergelijking met het Vlaamse onderwijs). De eerste drie niveaus zijn voorbereidende en basisniveaus (van CP t.e.m. CE2). De laatste twee niveaus zijn verdiepende niveaus (CM1 en CM2). Het is de bedoeling dat leerlingen een stevige basis leggen voor de vakken die opgenomen zijn in de leerplannen van het Franse Ministerie voor Onderwijs.

Voorbereidende lessen

CP (Cours Préparatoire, eerste leerjaar)

6 jaar

Inschrijven

Basislessen

CE1 (Cours Élémentaire 1, tweede leerjaar)

7 jaar

Inschrijven

CE2 (Cours Élémentaire 2, derde leerjaar)

8 jaar

Inschrijven

Medium lessen

CM1 (Cours Moyen 1, vierde leerjaar)

9 jaar

Inschrijven

CM2 (Cours Moyen 2, vijfde leerjaar)

10 jaar

Inschrijven

Een traject op maat

De basisschool is zo ontwikkeld dat elke leerling optimale slaagkansen krijgt. De beheersing van het Frans en de belangrijke basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) staat centraal en de leerlingen krijgen ook de kans een tweede taal te leren.
Tijdens de basisschool beginnen leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen, worden ze verder autonoom en bouwen ze een sociaal leven op.
Als Franse school in het buitenland, hecht het LFIA veel belang aan de taal en cultuur van het gastland en aan de cultuur van de leerlingen.

Het is hier dat leerlingen de basis leren en een stevige fundering aanleggen voor de verschillende vakken.

De Franse leerplannen hebben een gemeenschappelijke basis die kennis, vaardigheden en cultuur centraal stelt. Die basis wordt vervolgens verder uitgewerkt langsheen vijf domeinen:

  • Taal om na te denken en te communiceren;
  • Methodes en tools om te leren;
  • De vorming van personen en burgers;
  • De natuurlijke en technische systemen;
  • De vele gezichten van de wereld en de menselijke activiteit.

onderwijsprogramma

Met het oog daarop, hebben we zorgvuldig een leerprogramma ontwikkeld dat rekening houdt met de eigenheden van drietalig onderwijs, zodat de leerlingen kunnen groeien in hun leerproces en een brede waaier aan vaardigheden kunnen ontwikkelen:

  • Logisch denken wordt gestimuleerd via activiteiten zoals geometrie en probleemoplossing.
  • Leerlingen leren hun ideeën organiseren, zich voorbereiden op gebeurtenissen doorheen het jaar, en hun eigen werk te verzorgen.
  • Leerlingen leren omgaan met de begrippen tijd, ruimte en milieu.
  • Ook sport, muziek en kunst komen aan bod tijdens deze belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind.

We moedigen alle leerlingen aan om hun leerproces in handen te nemen en origineel, creatief en autonoom te zijn. Ze kunnen hun werk regelmatig tonen, zodat hun zelfvertrouwen groeit en ze hun werk leren organiseren. We moedigen ze ook aan om in kleine groepen te werken en zo hun samenwerkingsvermogen te ontwikkelen.

Start je toekomst vandaag nog!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn geopend.