Optreden van L'Enfer au Collège

Gistermiddag hebben onze leerlingen van CM1 in Terminale een toneelvoorstelling van Gudule’s werk L’enfer au Collège bijgewoond, die door onze leerlingen van het 4e en 3e leerjaar werd aangeboden.

Door het dagelijkse leven van Gaspar, een 6e klasser, te volgen, belicht deze tekst de ernst van pesten op school en de noodzaak om er doeltreffend mee om te gaan. Het laat zien dat pesten niet getolereerd mag worden, dat slachtoffers niet verantwoordelijk zijn voor wat hen overkomt en dat omstanders moeten ingrijpen om degenen die gepest worden te helpen. Het laat ook zien welke schadelijke gevolgen pesterijen kunnen hebben voor het leven, de mentale gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van de slachtoffers.

Onder leiding van mevrouw Lajonie, docent literatuur, en mevrouw Philippe, docent-documentairespecialist, hebben onze leerlingen hard gewerkt om deze voorstelling voor te bereiden. Hun betrokkenheid bij dit project toont hun inzet voor een belangrijke zaak en geeft een duidelijke boodschap af aan onze hele gemeenschap: ” Neen tegen alle vormen van pesterijen!”