Filosofie workshops

Muriel Philippe, al vele jaren de documentaliste van het LFIA, leidt workshops die door onze studenten zeer gewaardeerd worden: de filosofieworkshops.

Hallo,
Mijn naam is Muriel Philippe. Ik werk al vele jaren bij LFIA als leraar-docente.
Na een opleiding te hebben gevolgd bij SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) om filosofisch atelierleider voor kinderen en tieners te worden, heeft onze directeur, de heer Fabrice Humann, dit project ondersteund en nemen de leerlingen van CM1, CM2 en 6e elke week deel aan een workshop in onze prachtige bibliotheek.

Waarom een workshop filosofie?
Filosofieworkshops met basisschoolleerlingen kunnen om verschillende redenen zeer nuttig zijn, waaronder :

  • Stimuleren van reflectie en intellectuele nieuwsgierigheid: Filosofieworkshops kunnen leerlingen helpen kritisch denkvermogen te ontwikkelen en na te denken over fundamentele kwesties. Het kan ook hun intellectuele nieuwsgierigheid en verlangen om meer te leren over de wereld om hen heen stimuleren.
  • Communicatie- en luistervaardigheden verbeteren: Filosofieworkshops moedigen leerlingen aan om zich vrij te uiten en op een respectvolle manier naar anderen te luisteren. Dit kan leerlingen helpen hun vermogen om effectief te communiceren en de standpunten van anderen te begrijpen, te verbeteren.
  • Stimuleren van probleemoplossing: Filosofieworkshops kunnen leerlingen helpen om problemen creatief op te lossen en verschillende mogelijke oplossingen te verkennen.
  • Bevordering van empathie en respect voor anderen: filosofieworkshops kunnen leerlingen helpen empathie en respect voor anderen te ontwikkelen en hen aanmoedigen rekening te houden met de perspectieven en ervaringen van anderen.
  • Zelfvertrouwen bevorderen: Filosofieworkshops kunnen leerlingen helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen door hen in staat te stellen hun mening te uiten en hun ideeën te verdedigen in een groepssetting.